Vipers-overkjøring i «mestermøtet» med Larvik

foto