Nå er bompengene på plass: Carite peker på en viktig ting som mangler