Niemann har stevnet Carlsen for retten i St. Louis, i delstaten Missouri, etter at den norske sjakkspilleren i september anklaget Niemann for å ha jukset mer – også nylig – enn han tidligere har innrømmet offentlig.

Amerikaneren krever minimum 100 millioner dollar i erstatning fra blant andre Carlsen.

– Etter amerikanske forhold kan du få det de kaller «punitive damages», altså straffeerstatning, og den kan bli svært høy, selv om det ikke kan dokumenteres et så stort økonomisk tap. Det er den store forskjellen fra Norge. I Norge kan du først og fremst kreve erstatning for det økonomiske tapet, mens ikke-økonomiske kompensasjoner gjerne er av begrenset størrelse, sier Geir Stenseth.

Han er professor i privatrett ved Universitetet i Oslo og er ekspert på amerikanske rettsforhold.

– Den store forskjellen forøvrig er at dette nok vil gå som en jurysak i USA, påpeker han.

– En jury av vanlige folk ser vi ofte i straffesaker fra USA, men det gjelder også i den typen erstatningssaker der borte. I Norge er de juridiske dommerne viktigere for erstatningsspørsmålet. Man regner med at jurybehandling bidrar til de enormt store erstatningssummene i USA, fordi det skal være lettere å spille på følelsene til vanlige folk. Hvis du har en stor og rik motpart, som Magnus Carlsen kanskje har blitt, så er det også lettere å gi stor erstatning, sier han.

Søksmålet favner også nettstedet Chess.com, som publiserte en rapport som antydet at Niemann hadde jukset i over hundre partier, sjakkspilleren Hikaru Nakamura, Carlsen sitt selskap Play Magnus Group og sjakkspilleren Danny Rensch.

– Er det enten forlik eller rettssak for Carlsen nå?

– Normalt er det de to valgene. Blir det rettssak, så blir det full bevisføring. Da må Niemann bevise at det ikke er sant det Carlsen hevder. Hvis Carlsen snakker sant, så er det ingen ærekrenkelse, sier professoren.

– Ofte blir slike søksmål reist for å få til et forlik, det kan rett og slett være at Niemann er ute etter penger, legger han til

– Har det noen betydning at Carlsen ikke er amerikaner?

– Nei, det er ikke noe problem for amerikanske domstoler å ta en sak hvor en nordmann skal ha ærekrenket en amerikaner i USA.

– Hva om Carlsen ikke møter opp?

– Hver enkelt har rett til å møte og fremme sin saksfremstilling. Og hvis det bare er Niemann som møter, og Carlsen ikke møter og imøtegår det, så er det et problem for Carlsen.

– Hadde du vært nervøs om du var Carlsen nå?

– Det er sånn dere journalister spør om, men for meg som jusprofessor er det umulig å ha en oppfatning om det, bare basert på spekulasjoner i pressen om kjernespørsmålet: Har Carlsen rett i sine uttalelser om Niemann og juks?

SJAKKEKSPERT: Hans Olav Lahlum Foto: Mattis Sandblad / VG

Hans Olav Lahlum er kjent sjakkspiller og USA-ekspert.

– Dette er ikke en helt uventet utvikling. USA er et land hvor konflikter lettere enn i Norge havner i rettsvesenet, og hvor kravene kan være veldig høye, sier Lahlum.

Han mener beløpet det er snakk om her – minst én milliard norske kroner – er helt ute av proporsjoner.

– USA er et land der du kan få et mye høyere beløp enn du har hatt i tap, men det er vanskelig å se for seg at beløpet ender der, sier han.

Lahlum tror at veien videre i stor grad blir bestemt av FIDEs (det internasjonale sjakkforbundet) granskning.

– Den er egentlig det store spørsmålet. Hvis den konkluderer med at det er en uberettiget anklage, at det er ikke er bevis for juks i den perioden, så styrkes selvfølgelig saken til Niemann

– Samtidig kan man jo belegge at han har jukset på et tidligere tidspunkt, i hvert fall. Du kan ikke protestere på at du får et rykte som juksemaker når du beviselig har jukset. Men så kan det være nyanser – som hvis du blir beskyldt for å jukse i en situasjon hvor du ikke har jukset.

– Det er et veldig offensivt svar fra Niemann. Han akselerer konflikten ytterligere. Og det øker også fallhøyden for Niemann, mener Lahlum.