Thriller i bergensoppgjøret: – Jeg ofret meg

foto