Sport

Sjekk iTromsøs kåring: Dette er «Årets TITO-lag»

ÅRETS LAG: Et knippe bilder av noen av spillerne som kom med på årets lag. Øverst fra venstre Bubacarr Ndow Suko (Valhall), Jørgen Knudsen (Krokelvdalen) og Torbjørn Miklegard (Storelva). Nede f.v. Peder Mæhle (t.v.), Jonas Simonsen (midten) og Andreas Arntzen (t.h.). Foto: iTromsø