– De (IOC) har glemt det viktigste olympiske mottoet. Nå dukker det opp nye slagord. Ikke fordi «vi er sammen» betyr at vi er forent, men fordi «vi er sammen» – det er LHBT-personer og noen andre ... Nå er det ikke lengre forståelig hvem – menn, kvinner – kvinner, menn – alt er blandet sammen, sier skipresidenten til avisen Komsomolskaja Pravda.

  • LHBT er en bokstav-forkortelse brukt som samlebetegnelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Välbe påstår at menn nå kan konkurrere med kvinner og tror IOC har en «slags global schizofreni».

– Jeg trenger ikke å bli påtvunget dette og si at jeg bør være tolerant overfor disse menneskene. Hvis de (IOC) vil være tolerante mot dem, så lag egne olympiske leker, så kan de konkurrere mot hverandre. Tro meg, de kommer også til å få tilskuere.

Reagerer

Inge Alexander Gjestvang leder for FRI (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold) rister på hodet over uttalelsene til Välbe.

– Dette harmonerer dessverre svært godt med russiske myndigheters syn på LHBT-personer. Putin bruker blant annet ord som «perversjoner» og det er ikke overraskende at dette synet også kommer til uttrykk hos representanter for russisk idrett, sier Gjestvang.

FRI-leder Inge Alexander Gjestvang. Foto: Torstein Bøe / NTB

Forslaget om eget OL for LHBT-personer, synes han er i tråd med den russiske diskrimineringen.

– Det er et håpløst og mildt sagt kuriøst forslag som er med på å forsterke tankegangen om LHBT-personer som «noe annet» som ikke er en del av helheten. I realiteten foreslår man på den andre siden her et «LHBT-fritt OL» som ville være helt i tråd med det russiske propagandaapparatets ønsker og målsettinger.

IOC med nye rammeverk

Kristin Kloster Aasen, som sitter i IOC-styret, ønsker ikke å kommentere Välbes uttalelser direkte. I november 2021 vedtok IOC, etter en omfattende konsultasjonsprosess, et nytt rammeverk med tanke på LHBT-utøvere.

– Det rammeverket er langt mer nyansert for å sikre inkludering, antidiskriminering og fair play. For å oppnå idrett for alle trengs mindre rigide oppfatninger, sier Kloster Aasen.

Kristin Kloster Aasen er styremedlem i IOC. Foto: Terje Pedersen / NTB

IOCs nye rammeverk mener alle har rett til å utøve idrett uten diskriminering. Samtidig som ingen utøvere kan ha en urettferdig eller uforholdsmessig fordel i organisert idrett på høyt nivå. IOC mener de ulike idrettene og deres forbund å ta stilling til uforholdsmessige fordeler.

For transpersoner har IOC et utgangspunkt som sier at det er viktig at konkurranser er rettferdige og trygge, og at utøvere ikke blir ekskludert basert på om de er transpersoner.

Les her om hvordan forbund ser på transkvinner-spørsmålet:

Putin forsterker lov

Før OL på hjemmebane i 2014 innførte Russlands president Vladimir Putin en ny lov som kriminaliserte «propaganda for ikke-tradisjonelle seksuelle forhold» rettet mot barn. Nå skal denne loven endres slik at dette også skal bli ulovlig mot voksne.

Gjestvang i Fri mener lovgivningen legitimerer hat og vold mot russiske LHBT-personer.

– Situasjonen for LHBT-befolkningen i Russland er svært utfordrende, med lovgivning som nærmest forbyr offentlig omtale av skeive spørsmål siden den må merkes med «18+» av hensyn til barn og unge, sier Gjestvang.

I sin store tale da Russland annekterte fire områder i Ukraina for snaut én måned siden, snakket Putin mye om tradisjonelle russiske verdier – og ikke minst om hvordan Vesten, etter hans mening, er på ville veier.

– Ønsker vi her i landet vårt, i Russland, at det i stedet for mamma og pappa skal være «foreldre nummer én», «foreldre nummer to», «foreldre nummer tre» – er de helt gale? spurte presidenten.

– Ønsker vi virkelig at perversjoner som fører til fornedrelse og utryddelse skal påtvinges barn på skolen? Å bli innprentet at det visstnok finnes andre kjønn enn kvinner og menn, og bli tilbudt en kjønnsbytteoperasjon? Ønsker vi alt dette for landet vårt og barna våre? For oss er alt dette uakseptabelt, vi har en annen, vår egen fremtid, fortsatte Putin.