Viking forberedt på Thorstvedt-exit etter sesongen

foto