Myndighetenes nei til breddeklubbene provoserer: Nå planlegger fotballeder markering.

foto