Schjønberg følte seg motarbeidet av Nest-styret

foto