Redknapp føler seg som et offer for rykteflom

foto