VIL OVERTA FLØYA: Disse vil overta Fløya. Fra venstre: Reidun Helene Nilsen, Ronny Repvik og Jørn-Eirik Schjetne. VIL OVERTA FLØYA: Disse vil overta Fløya. Fra venstre: Reidun Helene Nilsen, Ronny Repvik og Jørn-Eirik Schjetne. Foto: Robin Andersen

Disse tre står i spissen for en Fløya-revolusjon: Vil bytte ut hele styret