Disse grepene tar Brann-spilleren for å nå sitt livs største mål