Med militære metoder har Rosenborg bygget lagånd

foto