SAS-streiken rammer lands­lags­roer fra Kristian­sand: – Blir neppe en ideell opplad­ning