Økokrim-sjef Pål K. Lønseth sa til VG torsdag at Norge - og andre land - bør boikotte Qatar-VM.

– Det er overveiende sannsynlig ut fra det som har kommet fram, at Qatar har fått kontrakten om å arrangere VM på korrupt vis, og da må idretten agere. Idretten må lære seg at korrupsjon må få en konsekvens, sa Økokrim-sjefen.

Statssekretær Gry Haugsbakken i Kulturdepartementet sier:

– Vi forventer at norsk idrett engasjerer seg for at menneskerettighetene blir overholdt og at korrupsjon stoppes. Vi har også en klar forventning om at NFF og andre norske idrettsorganisasjoner fremmer norske og nordiske synspunkter om korrupsjon og godt styresett i internasjonale idrettsorganisasjoner, slik at vi i framtida kan unngå at mesterskap blir tildelt med korrupsjon som virkemiddel.

Statssekretæren er enig med fotballpresident Terje Svendsen, som til VG uttaler at «Qatar aldri skulle ha blitt tildelt VM i fotball».

– Og så er det Norges Fotballforbund selv som må bestemme om de skal delta, sier Haugsbakken.

Statssekretæren er glad for at NFF har gått sammen med andre nordiske og europeiske fotballforbund for menneskerettigheter, godt styresett og andre etiske problemstillinger.

– Og dette vil bli tema i flere av våre møter med idretten fremover, fastslår statssekretæren.

Idrettspolitisk talsperson i Høyre, Turid Kristensen, mener Økokrim-sjefen sammenligningen med hvordan denne saken ville ha blitt møtt i resten av samfunnslivet, «er god».

– Jeg er helt enig i Lønseths syn på at korrupsjon må få en konsekvens, også i idretten, sier Kristensen.

– Diskusjonen rundt Norge eventuelle deltakelse i fotball-VM i Qatar har nok i litt for stor grad bare handlet om brudd på menneskerettighetene, noe som er alvorlig nok i seg selv, men det blir jo ikke noe bedre når vi også trekker inn korrupsjonen som åpenbart har foregått her. Det at land som er diktaturer, bryter menneskerettigheter, er korrupte og får lov til å sportsvaske seg på denne måten, er uakseptabelt.

Som statssekretær Haugsbakken mener Høyres Kristensen at idretten selv må bestemme hvordan den skal forholde seg til boikott eller andre reaksjonsformer.

– Men så må idretten også stå for valgene etterpå!

Kristensen er ikke enig med Økokrim-sjef Lønseth i at en ensidig norsk boikott er riktig måte å protestere mot dette på. Hun mener det er andre bedre måter å håndtere det på:

– Det vil dessverre ha liten effekt dersom Norge alene vil boikotte VM.

– Men et godt eksempel er hvordan et initiativ fra Norge fikk flyttet ishockey-VM ut av Hviterussland. Da fikk man først med seg de nordiske landene, etter hvert andre europeiske land og også sponsorene. VM ble flyttet, fordi det ble et bredere internasjonalt engasjement.

Høyrepolitikeren har som andre registrert at både FIFA og IOC har endret på hvordan store arrangementer blir tildelt

– Men jeg føler meg ikke overbevist om dette er tilstrekkelig. Norsk idrett må derfor fortsette å sette dette på dagsorden, fastslår Turid Kristensen, som sitter i Familie- og kulturkomitéen på Stortinget for Høyre.