Castro gjorde som mamma sa. Etterpå snakket han om sin egen uvane.