Se bilder fra prisutdelingen: Nå har Klæbo bestemt seg for hvilket lag han vil gå for

foto