Satser mot Paralympics: – Jeg ønsker at barna skal være stolte av pappa selv om jeg sitter i rullestol