Dopingutestengte Tysse får benytte ansatte i Olympiatoppen

foto