Ingve Bøe: «Jeg skal holde kjeft fra nå av. Kanskje.»