Om Mollekleiv hadde hatt denne mannen på laget, ville Kjøll trolig ha tapt