Avtalebrudd, spillere i sjokk og timevis i hermetisk lukkede busser: Derfor reagerer Norge kraftig på VM-tilstandene