«Klubben må ha en lokal forankring. Det må være spillere tilskuerne kan identifisere seg med. Det har med eierskapet til klubben å gjøre»

foto