Superliga-gigantene nekter å gi seg. Dette kan være forklaringen.