Da han skulle ha trening for den lokale karateklubben, deltok plutselig 2300 familier fra 26 ulike nasjoner

foto