Rekordtap for den falne storhet Los Angeles Lakers