Start forhørte seg om Vilhjalmsson. Slik oppsummerer sportslig leder overgangsvinduet

foto