Norsk skiprofil måtte endre planene på grunn av smittefaren i Kina