– Folk må bli sett. Uansett om de er stjerne eller på benken

foto