– Helsedirektoratet har ikke deltatt i eller gjort vurderinger knyttet til smittesporingsarbeidet i fotballlandslaget, det er det Oslo kommune ved kommunelegen som har gjort. Vi har imidlertid presisert hvilke regler som gjelder for smittekarantene i Norge, svarer assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad overfor VG.

I en e-post sendt fra Oslo kommune til Norges Fotballforbund, som VG har fått tilgang til, skriver kommunen fredag derimot at landslaget kunne reise i et såkalt «lukket system».

«Etter konferering med dr. Tore Steen og siden Frode Hagen vurderes at spillere etter både Smittevernsloven og Covid-forskrift kan reise med privatfly til Romania 14.11.20 for neste kamp, så fremt de reiser som et «lukket system», skriver Oslo kommune i e-posten, som er signert av lege Sondre Wist Lauvdal i seksjon for samfunnsmedisin.

«Videre tiltak ikke nødvendig fra Oslo kommune, utover oppfølging av smittet spiller som allerede er ivaretatt. Landslaget opptrer i henhold til forskrift fra UEFA, som tillater nevnte reise.» heter det i e-posten.

Doktor Tore Steen sammen med medisinsk fagsjef Johan Thorper under en pressekonferanse om Oslo Kommune sitt vedtak om å avlyse Holmenkollen Skifestival 2020 for publikum Foto: Vidar Ruud

Landslaget var i ettermiddag på plass på Gardermoen. Flyet var lastet og skulle ta av om en time da kontrabeskjeden kom.

Det kommer frem i en pressemelding fra Norges Fotballforbund (NFF), signert kapteinsteamet med Stefan Johansen, Joshua King og Martin Ødegaard.

Espen Rostrup Nakstad mener at dette beror på en misforståelse.

– Det er nok en misforståelse at kommunelegen i Oslo har gitt tillatelse til å bryte smittekarantenen for å reise til Romania og spille fotballkamp.

VG vet at smittevernoverlege i Oslo, Frode Hagen, fredag presiserte overfor det norske fotballandslaget at unntaket kun gjaldt hjemreise til sine respektive bosteder.

– Så vidt vi vet har kommunelegen i Oslo godkjent transport til eget bosted for å gjennomføre karanteneperioden på 10 dager, skriver Nakstad, som viser til at dette er i henhold til forskriftene.

VG har stilt assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad en rekke spørsmål om denne saken:

– Hva må til for at landslaget skal kunne spille kampen nå?

– Da må forskriften i så fall endres av helse- og omsorgsdepartementet.

– Hvem kan gi unntak? Hva skal til?

– Unntak fra smittekarantene kan kun benyttes i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse, sier Nakstad og viser til forskriftene.

– Er det mulig å sende andre spillere, for eksempel et B-lag eller U21-lag?

– Det må fotballforbundet svare på.

– Guldvog sa at det var ønskelig at også idrettsutøvere går i karantene før retur til Norge. Hva er ståa her?

– Karantenereglene ved innreise til Norge er skjerpet fordi smittesituasjonen i Europa er endret. Derfor er det ønskelig at også de som har unntak fra innreisekarantene når de kommer til landet viser forsiktighet.

– Hvorfor er Norge det eneste landet i Europa som gjør dette?

– Norge er ikke det eneste landet i Europa som har strenge karanteneregler. Både karantene ved innreise og etter nærkontakt med syke personer håndheves strengt i mange land og i tråd med anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon.

– Hvor farlig er det at unge idrettsutøvere (som ikke er i risikogruppen) reiser helt isolert ut av landet? Dersom de ikke møter noen som er det.

– Det er ikke spesielt farlig for dem selv, men de kan smitte andre som blir mer alvorlig syke og de kan bidra til ytterligere smittespredning i utlandet akkurat på samme måte som vi i Norge den siste måneden har hatt flere smitteutbrudd med utgangspunkt i utlandet.

– Romania ønsker Norge velkommen. Har dette noe å si for vurderingen?

– Vurderingen av om en person må i karantene i Norge baseres på resultatet av det smittesporingsarbeidet som gjøres av kommunen iht. covid-19-forskriften. Helsedirektoratet har ikke gjort vurderinger av hvem som er nærkontakter og ikke i denne saken, men vi har presisert hva som står i covid-19-forskriften om smittekarantene.

– Hvorfor har ikke Helsedirektoratet bidratt til å avklare dette tidligere?

– Helsedirektoratet har presisert disse reglene gjentatte ganger i lang tid, hver gang spørsmål har kommet fra Fotballforbundet.

– UEFA-protokollen er vel signert og godkjent. Den ble skrevet da situasjonen var annerledes, men er det NFF sin oppgave å sjekke om det fortsatt gjelder?

– Det er NFF sin oppgave å følge gjeldende norske regler og lover, i likhet med andre organisasjoner og arbeidsgivere. Unntakene i UEFA-protokollen gjelder unntak fra 1-metersregelen og innreisekarantene i forbindelse med utøvelse av toppfotball. UEFA-protokollen regulerer ikke karanteneplikten for smittekontakter. Dette er regulert i norsk lov gjennom covid-19-forskriften, og dette er NFF gjort oppmerksom på flere ganger.