Da telefonbeskjeden kom, ble hverdagen snudd på hodet for idrettsparet.