Sundby: - Jeg frykter å bli stemplet som en doper

foto