Antall medlemmer i norsk idrett økte med 80.000 fra 2011 til 2017, viser en fersk rapport. Kvinnelige medlemmer står for 60 prosent av veksten.

Idrettspresident Tom Tvedt gleder seg over tallene i den såkalte Nøkkeltallsrapporten - både oppgangen i antall medlemmer og i idrettsaktiviteten generelt.

– Spesielt gledelig med så mange flere jenter og kvinner, sier Tvedt, som i en pressemelding opplyser at Norges Idrettsforbund har et langsiktig mål om å engasjere flere kvinner og unge i trener- og lederroller.

Ved utgangen av 2017 var det registrert 1.926.301 medlemskap i de ordinære idrettslagene. Av disse var 789.540 kvinner, det vil si 40 prosent, opplyser NIF.

De siste seks årene har antall kvinner i norsk idrett økt med 48.409.

Med unntak av de helt yngste under fem år, har både antall og andel kvinnelige medlemskap steget i alle aldersgrupper.

– Da er det hyggelig å konstatere at det gror godt på grasrota. Det er der vi må begynne, sier Tvedt.

(©NTB)