Engelsk avis hevder Mourinhos talentliste er full av feil

foto