Start avslo russisk millionbud på Vilhjalmsson

foto