«Belgia gjorde et par smarte ting. Så smarte at de ble avgjørende.»