Det fremkommer av et brev fra Helsedirektoratet til Helse- og omsorgsdepartementet. NFF har sendt sin søknad til departementet.

Søknaden har blitt aktualisert gjennom at hele Viking-troppen ble satt i karantene etter at angriperen Veton Berisha testet positivt for corona. Samtidig venter en syk Brann-trener Kåre Ingebrigtsen på svar på sin corona-test før han kan vende tilbake til Brann Stadion.

– Vi anmoder om at Helse-og Omsorgsdepartementet vurderer hvorvidt det kan gis et unntak for toppfotballen slik at karantenen for nærkontakter på ti dager skal kunne erstattes av én negativ test dersom spiller/leder er symptomfri, skriver Pål Bjerketvedt, generalsekretær i NFF, i søknaden.

Men et brev som VG har fått tilgang til, viser at hverken Folkehelseinstituttet eller Helsedirektoratet kan anbefale et unntak for toppfotballen.

Helsedirektoratet skriver i sitt brev til departementet blant annet:

* Slike unntak skaper et uoversiktlig og lite sammenhengende regelverk.

* Det er mange grupper som ønsker seg fritak fra reglene.

* Et ja til fotballen vil derfor gi «en uheldig opplevelse av ulik behandling».

* Unntak fra karantenereglene bør bare skje «med mindre særlig tunge hensyn tilsier unntak. Slike hensyn foreligger etter vår formening ikke i denne saken».

Fotballforbundet grunngir sin søknad med sportslige og økonomiske argumenter:

– NFF og toppfotballen har et stort ønske om å få gjennomført fotballsesongen 2020. Det er nødvendig for å sikre økonomien til toppklubbene våre, likeså at vi får gjennomført konkurransene på en rettferdig måte og kåret verdige vinnere av de ulike ligaene, skriver Pål Bjerketvedt i søknaden til departementet.

Bjerketvedt argumenterer også med at «UEFA, og de fleste europeiske ligaer ikke krever ti dagers karantene ved positive tester i en fotballtropp».

Kommunikasjonssjef Yngve Haavik i NFF kommenterer avslaget slik overfor VG:

– NFF respekterer selvsagt helsemyndighetenes beslutning. Det er de som har kompetanse på smittevern, ikke vi. NFFs rolle er å se på muligheter og komme med forslag til hvordan vi best mulig kan utøve vår idrett på alle nivåer i norsk fotball innenfor forsvarlige rammer for smittevern.