– Jeg prøver å forstå faren min, jeg kan ikke være bitter på ham