Nå må fotballsjefene ta sitt oppgjør med hets og trakassering

foto