Ordføren skulle åpne Barentskampen, men møtte ikke opp: – Klart vi er skuffet

foto