Beckham gjorde sønnen til maskot før Rooney ble historisk