Samtidig forteller generalsekretær Kristine Marie Ganz at forbundet innfører nye tiltak for å ta tak i jukse-problemet.

Et nytt utvalg skal i større grad enn tidligere aktivt etterforske juks. Inntil nå har man i hovedsak vurdert om regelverket er brutt eller ikke – etter konkrete varsler.

Nå raser debatten om NSF (Norges Sjakkforbund) har sviktet i sin rolle som vaktbikkje.

– Det er enklere å få noen dømt for drap enn å ta noen for juks i sjakk, spissformulerer Ole Valaker.

Han er leder i Søråshøgda sjakklubb i Bergen.

– Må tas et oppgjør

Valaker forteller at han selv har tipset folk i forbundet om juks i online-sjakk, men at forbundet «overhodet ikke er interessert». Dette gjør at giften sprer seg i systemet, uttrykker han.

– Det har vært flere sånne online-saker hvor de gir blaffen, mener Valaker.

Han beskriver NSF som «handlingslammet».

– Det må tas et oppgjør med juks i Sjakk-Norge. Litt for mange har den holdningen om at juks på nett ikke er farlig, sier han.

VIL HA OPPGJØR: Ole Valaker er kritisk til sjakkforbundet. Foto: Privat

– Behov for å oppdatere systemene

Da den blinde spilleren Stein Tholo Bjørnsen fikk to års utestengelse i 2016, hadde man en mulighet for å sette juks på dagsorden, mener Valaker.

– Jeg kan ikke komme på at noe er gjort siden den gangen. Det er akkurat det samme. Det kom aldri noe oppgjør, og nå får vi det i fleisen igjen, sier han.

Da Bjørnsen senere kom tilbake i sporten, ble han anklaget for juks igjen – og ekskludert fra alle turneringer i regi av Norges Sjakkforbund.

Generalsekretær Kristine Marie Ganz synes Ole Valaker tar vel hardt i.

– Det kan hende han har rett i noe, vi har helt klart behov for å oppdatere systemene våre. I saken han refererer til endte det opp med utestengelse på livstid, svarer hun.

Slår tilbake

Simen Agdestein, som var sjakkpresident fra 2021 til 2022, mener det er «helt feil» at forbundet har gjort for lite.

– Sjakkforbundet er kjempeseriøse. Det jobbes som bare det med anti-juksing og det brukes ganske mye penger på mekanismer som skal forhindre juks. Dukker det opp en sak, tar man det svært alvorlig, sier Agdestein.

– Og at det er mye juksing, det er totalt ukjent for meg. Det har vært noen tilfeller nå, men ellers har jeg knapt registrert noe som helst i løpet av min 40 år lange karriere, legger han til.

EKS-PRESIDENT: Simen Agdestein på sjakkongressen i Larvik i 2019. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Morten L. Madsen, sjakkpresident fra 2016 til 2021, svarer «ja» på spørsmål om det er behov for et oppgjør.

– Ja, etter covid-19 og den voldsomme økningen i onlineturneringer er det absolutt behov for å jobbe med dette. Avdekking av mer fusk i klassisk sjakk viser også at dette trengs det å jobbes mer med, sier Madsen.

– Hva mener du bør gjøres nå?

– NSF må først og fremst forholde seg til hva det internasjonale sjakkforbundet FIDE planlegger å gjøre, dette er en global utfordring og overordnet ansvar. NSF bør likevel utnytte handlingsrommet og sette inn strakstiltak som ekstra opplæring av turneringsarrangører og dommere om de tekniske mulighetene.

EKS-PRESIDENT: Morten L. Madsen på sjakkongressen i Larvik sommeren 2019. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Kristine Marie Ganz erkjenner at dagens system, som skal avsløre juks, ikke er godt nok utbygd.

– Det vi trenger er et disiplinærutvalg, som har en mer etterforskende funksjon. Altså at man går gjennom saker, intervjuer folk og spør om faktagrunnlag, sier generalsekretæren.

NSF har i dag et reglementsutvalg som tar stilling til om regelverket er brutt eller ikke. De har begrenset mandat til å bedrive etterforskning. Dessuten: Det meldes knapt inn juks til forbundet – til tross for at det finnes en egen varslingsportal.

  • Det har ikke vært noen saker til behandling det siste året.

  • Siden ca. 2017 har det kun vært meldt inn to saker. Begge endte med reaksjoner, en kortere og en lengre utestengelse.

– Er dette «toppen av isfjellet» med dagens varsling-system?

– Nei, det tror jeg egentlig ikke. Det er viktig å huske at juks er svært sjeldent i Norge, sier generalsekretæren.

– Hva med online-sjakk?

– Teknologien som muliggjør juks har nok kanskje utviklet seg fortere enn vår evne til å endre regelverket i tråd med det. Der har vi en jobb å gjøre fremover. Samtidig er det få spillplattformer i Norge, så vi må også jobbe for å finne en måte å samkjøre det internasjonalt.

Hun forteller at styret i september vedtok at det er behov for det nye utvalget, og at det kan være på plass allerede før jul.

Generalsekretæren mener NSF ofte havner mellom barken og veden, og at det er behov for større internasjonalt samarbeid.

Ifølge Morten L. Madsen gjorde forbundet en hel del for å håndtere juks i hans periode (2016–2021).

Vi behandlet de sakene som vi fikk kjennskap til og som ble meldt inn. Det var i grunnen få, men samtlige endte i domfellelse. I enkeltsaker koblet NSF på sterk kompetanse, for eksempel under den mye omtalte Bjørnsen-saken. Vi fikk også flere personer fra vårt sjakkmiljø inn i sentrale kommisjoner i FIDE, blant annet i Fair Play Commission. NSF gikk også til anskaffelse av mer teknisk utstyr som skulle avdekke fusk.

– Er det riktig at sakene kan «falle mellom flere stoler». At juks kanskje blir meldt inn til arrangør, men aldri når sjakkforbundet?

Det er nok riktig, flere av sakene som er omtalt nylig, er jo ukjent for sjakkforbundet den dag i dag. Samtidig må vi også huske at rettssikkerheten til alle skal ivaretas på best mulig vis.

Simen Agdestein påpeker:

– Chess.com er en privat plattform, og må rydde opp i egne rekker for å ivareta egen legitimitet. Det er ikke sjakkforbundet som skal gå inn og etterforske juks på Chess.com.