Det sier statsråden til VG etter et møte på fredag, der idrettsforbundet, justisdepartementet, kulturdepartementet, samt barne- og familiedepartementet deltok. Til stede var også Tage Pettersen, som er stortingsrepresentant for Høyre og ishockeypresident.

Møtet fant sted etter at VG gjennom flere måneder har satt fokus på seksuelle overgrep i idretten og politiattestordningen.

– Jeg kom med en oppfordring til idretten: De bør kontakte de andre idrettsforbundene i Norden og få på plass et møte for å diskutere problemstillingene som ligger på bordet. Det som nå kommer frem i VG er det ikke sikkert at de andre landene har fått med seg. Men vi må dessverre regne med at dette skjer i andre nordiske land også. Og da bør Norge og Norges idrettsforbund ta en lederrolle, sier Raja.

VG har i vinter avslørt hvordan trenere har reist på kryss av landegrenser og trent barn og unge, til tross for at de er domfelt for seksuelle overgrep i andre land. Politiattesten deres viser kun lovbrudd i det landet de befinner seg i.

Dette er et av hullene som det nå diskuteres en løsning på.

– Vi har allerede tatt oppfordringen til statsråden. Vi har et møte med de nordiske søsterorganisasjonene våre om to uker. Der vil vi diskutere hvordan arbeidet med en felles nordisk løsning kan løftes videre i fellesskap. Parallelt med dette foregår det arbeid på myndighetssiden, som jeg også forstår vil løftes opp på nordisk nivå, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Formelt er det barne- og familiedepartementet som leder arbeidet med en ny politiattestordning. Men både kultur- og justisdepartementet er også inne i bildet.

Av det som nå skal utredes, er en digital ordning der arbeidet med å innhente ferske politiattester for frivillige i norsk barneidrett vil skje på en mer effektiv måte enn i dag. Norges idrettsforbund har lenge etterlyst dette.

– Jeg opplever møtet som et gjennombrudd siden alle har et felles ståsted og et felles mål om hvor vi vil. Dette bør ikke ta «vinter og vår», for vi har dårlig tid, sier Berit Kjøll.

Abid Raja hevder at det foregår et bredt og grundig arbeid fra regjeringen knyttet til politiattestordningen.

Samtidig er norsk idrett invitert til møter med norske politikere som jobber opp mot Nordisk Råd og på EU-nivå.

– Du tror det er juridisk mulig å utveksle informasjon på denne måten, på tvers av grensene, slik lovverket er i dag?

– La oss eksempelvis si at det reiser en norsk trener til Danmark. Dersom det danske idrettsforbundet og NIF er enige om at vi skal stille krav til dem som reiser begge veier, så bør ikke treneren kunne starte og være aktiv i den aktuelle idretten uten at kriteriene er fulgt opp: Altså at han eller hun har vist frem en politiattest fra det landet vedkommende kommer fra, mener Raja.

En politiattest må fremvises av alle voksne som skal jobbe med barn og unge i norsk idrett. Attesten vises blant annet om du er domfelt for overgrep eller vold tidligere.

Etter at VG påpekte hvordan blant annet en eier av et lekeland og treningssenter er dømt for seksuelle overgrep, samt at en annen person jobber på et treningssenter der mindreårige har tilgang, varslet regjeringen nylig strakstiltak.

Nå jobbes det altså med ytterliggere endringer i ordningen.