Norsk sykkeltalent hardt skadd etter påkjørsel – lagledelsen lettet over at det ikke gikk verre

foto