Helomvending: Kan ryke kort tid etter at han fikk ny tillit

foto