RBK-børsen: Han var Rosenborgs lyspunkt. To spillere fikk 3 på børsen

foto