Smitteutfordringer i sporten har preget topphockeyen denne vinteren. Et utbrudd etter jul satte flere lag i karantene og etter hvert ligaspill på vent. FHI erklærte ishaller for «et gunstig sted» for virussmitte, og i takt med idretten ellers har kampaktivitet blitt satt på vent.

Et unntak fra énmetersregelen gjorde det mulig å gjennomføre toppidrett i 2020, men det knyttes fremdeles usikkerhet til når og hvordan 2021-sesongene skal gjennomføres i topp-, bredde- og barneidretten.

Nå tar Norges Ishockeyforbund tak og vil vise Helsemyndighetene at de kan strekke seg langt for å sikre gjennomføring på en forsvarlig måte.

Det foreslås å benytte seg av hurtigtestene for coronaviruset som i dag er i bruk i flere land, og blant annet i forbindelse med reiser til utlandet.

En test gir svar etter 15–20 minutter, og gjelder i 24–48 timer avhengig av gjeldende regelverk.

Hockeyforbundet har jobbet med et protokollforslag for sikker gjennomføring, som blant annet innebærer.

– Det er et tillegg til den øvrige protokollen. Ekstra forsiktighet. Det sørger for at vi kanskje kan begrense smitten i større grad.

– Vi gjør alt i vår makt for å trygt gjennomføre arrangementer gitt den situasjonen vi er i, forteller assisterende generalsekretær i Norges Ishockeyforbund, Kristoffer Holm, til VG.

De er frustrerte og lei seg over at ishockeyen har fått uheldig omtale grunnet smittetilfeller i topp- og breddehockeyen denne sesongen, og sier de jobber så godt de kan for å finne hyppige løsninger på nye omveltninger og reglement.

Nå forteller Hockeyforbundet om at både «fotballen» og «håndballen» har tatt kontakt for å se på muligheten for en lignende løsning som de selv har skissert:

* Spillere og aktuelt støtteapparat må testes maximum 24 timer før kampstart, men så tett inntil kampstart som mulig. * Dersom svaret er negativt er du erklært kampklar.

Men er det positivt:

* Kamp avlyses og spillere/støtteapparat settes i midlertidig karantene. * Person med positiv test sendes raskest mulig til prøvetakning med PCR (ordinær coronatest) for å få verifisert testresultatet. *Øvrige spillere/støtteapparat er i karantene frem til svar på PCR foreligger. *Øvrig protokoll og helsevesenets rutiner følges.

Slik vil prosedyren fungere:

Foto: Norges Ishockeyforbund

– Har dere vært i kontakt med helsemyndighetene rundt dette?

– Det er en tidlig fase. Da vi stengte ned så bestemte vi at vi skulle gå til innkjøp av hurtigtestene. Signalene fra offentlig hold er positive, sier Holm.

– Dette har vi bestemt uansett at hvis vi starter så gjør vi det sånn.

De håper å gjenoppta seriespill 18. februar.

En større smittevernsprotokoll kommer for idretten, og disse testene kommer i tillegg til de ordinære, tilskuernekt og desinfisering - som blir av hovedelementene.

– Våre klubber har fått en gave. En «Fogger-maskin». Den er alkoholfri og skal brukes til å desinfisere hallene flere ganger daglig. En garderobe kan «fogges» ned etter garderobe-bruk, sier Kristoffer Holm i Hockeyforbundet.