Stjernen som britiske tabloider elsker å henge ut. Er bakgrunn og hudfarge årsaken?