Gir seg etter 22 år: Disse lanseres som Wengers erstatter