Regjeringen setter av 600 millioner i nødhjelp til idretten og frivilligheten

foto